Spørsmål og svar

Konto og kommunikasjon
 • Hvordan registrerer jeg meg for denne tjenesten?
  For å registrere seg i Clean Planet-programmet kan du gå til startsiden og følge lenken 'Vil du registrere deg?'
 • Hva kan jeg gjøre hvis jeg har glemt passordet?
  Hvis du har glemt passordet, kan du klikke på 'Glemt passord?'
 • Hvilke personlige data er obligatoriske for å delta i programmet, og hvorfor?
  For å kunne levere tjenestene for Clean Planet-programmet trenger vi noen opplysninger fra deg, som vil bli lagret i portalen. Vi trenger for eksempel adressen til bedriften din for å levere innsamlingskasser til deg og hente fulle innsamlingskasser fra dette stedet. Vi trenger også e-postadressen din for å sende deg opplysninger om ordrene dine. Mer informasjon om opplysnngene vi trenger og hvordan vi behandler dem finner du i vår personvernerklæring.
 • Hvordan kan jeg endre kontaktopplysningene mine?
  Du kan administrere dine lagrede adresser selv. Hvis du trenger å gjøre flere forandringer, kan du bruke Clean Planet-programmets supportskjema.
 • Kan jeg overføre kontoen min til en kollega?
  Hvis du allere har konto hos oss, deltar bedriften din allerede i Clean Planet-programmet. Men kollegaen din må likevel registrere seg for å motta en egen konto og passord. Du kan søke om dette på startsiden via linken 'Vil du registrere deg?'.
 • Kan flere ansatte registrere seg for et selskap og deretter plassere ordrene individuelt?
  Ja, det er mulig. Men vi gjør oppmerksom på at hver ansatt må registrere seg individuelt for å motta sine egne tilgangsopplysninger.
 • Hvem skal jeg kontakte hvis jeg ikke finner svar på spørsmålet mitt her, eller hvis det oppstår problemer?
  For andre spørsmål og henvendelser kan du bruke Clean Planet-programmets supportskjema.

 

Generelt
 • Hva er Clean Planet-programmet?
  Clean Planet-programmet er Konica Minoltas program for retur og avansert resirkulering av Konica Minoltas forbruksvarer for skrivere, som tonere og flasker, tonerkassetter og tromler.
 • Hvem kan delta i Clean Planet-programmet?
  For å bli autorisert for Clean Planet-programmet fra Konica Minolta må kundene få tilgang til Clean Planet-programmet fra sine kontaktpersoner i  Konica Minolta og internettportalen der disse tjenestene kan bestilles fra.
  Konica Minoltas kunder som deltar i Clean Planet-programmet kan kontakte sine lokale representanter for Konica Minolta for informasjon om vilkårene og betingelsene for Clean Planet-programmet.
  For opplysninger om hvilke land Clean Planet-programmet tilbys i, viser vi til spørsmålet 'I hvilke land er Clean Planet-programmet tilgjengelig?'
  Vi jobber med å gjøre denne tjenesten tilgjengelig for alle våre kunder i Europa.
 • Hva er fordelene med Clean Planet-programmet?
  Clean Planet-programmet står for enkel og praktisk retur av dine brukte forbruksvarer fra Konica Minolta samt avansert og miljøvennlig resirkulering. Alle prosessene kan ordnes gjennom vår internettportal, bestille nye innsamlingskasser, avtale henting av fulle kasser på en dato som passer for deg, eller se hele kundehistorikken din, inkludert vekten på forbruksvarene som du allerede har returner for resirkulering. Når du deltar i Clean Planet-programmet, vil du også motta et personalisert deltakerbevis utstedt til selskapet ditt via e-post. Slik viser du samarbeidspartnere dine at du forplikter deg til å beskytte miljøet.
 • Hvilke brukte forbruksvarer kan returneres i Clean Planet-programmet? Hva kan jeg putte i innsamlingskassen?
  Forbruksartikler som kan returneres gjennom Clean Planet-programmet fra Konica Minolta for resirkulering, er oppbrukte forbruksvarer (forbruksvarer som skal kastes) fra enheter for kontorutskrift og produksjonstrykking, med serviceavtale med Konica Minolta.
  De ulike produktgrupper av forbruksvarer du kan retunere i Clean Planet-programmet er: tonerflasker, tonerkassetter, trommelenheter, tomme tonerkasser, fikseringsenheter, bildeenheter, fremkallingsenheter, fremkallingsvæske.
  Det er ingen grense for bestemte forbruksvarer for skrivere, men forbruksvarer som klassifiseres som farlig materiale er ikke omfattet av retur og resirkuleringsavtalen. For opplysninger om hvilke forbruksvarer som ikke kan returneres via Clean Planet-programmet, viser vi til spørsmålet 'Hvilke forbruksvarer kan ikke retuneres i Clean Planet-programmet?'
 • Hvilke forbruksvarer kan ikke retuneres i Clean Planet-programmet? Hvilke komponenter er ikke tillatt i innsamlingskassen?
  Forbruksvarene blir ekskludert fra omfanget av Clean Planet-programmet fra Konica Minolta hvis de klassifiseres i henhold til GHS / CLP (Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals / CLP Regulation (EC) nr. 1272 / 2008 for klassifisering, merking og pakking av stoffer og blandinger). Om forbruksvarene klassifiseres i henhold til GHS/CLP, framgår av dataarket for materialsikkerhet. Et eksempel på forbruksvarer som kan ikke retuneres i Clean Planet-programmet er visse UV-blekkbaserte forbruksvarer.
 • Aksepterer Konica Minolta også retur av forbruksvarer fra andre produsenter?
  Konica Minolta aksepterer bare forbruksvarer fra enheter som har en avtale med eller som kjøpes fra Konica Minolta. Hvis vi oppdager feilaktig bruk av Clean Planet-programmet, forbeholder vi oss retten til å sende regning for alle kostnader som påbeløper seg eller å ekskludere kunder fra denne tjenesten. Vi viser dessuten til våre vilkår og betingelser.
 • I hvilke land er Clean Planet-programmet tilgjengelig?
  For øyeblikket er Nederland det første landet der vi tilbyr Clean Planet-programmet. Vi jobber med å tilby denne tjenesten i flere land.
 • Hvilke løsninger kan Konica Minolta tilby i land der Clean Planet-programmet ikke er tilgjengelig ennå?
  Vennligst kontakt din lokale representant for Konica Minolta som vil gi deg informasjon om lokale prosedyrer.
 • Hvilke utgifter er det i forbindelse med å delta i Clean Planet-programmet?
  Vennligst kontakt din lokale representant for Konica Minolta om dette. Alle utgiftene forbundet med den avanserte resirkuleringen bæres av Konica Minolta.
 • Kan jeg bruke Clean Planet-programmet til å returnere nye ubrukte forbruksvarer, eller å sende inn en klage som dekkes av garantien for forbruksvarer fra Konica Minolta?
  Nei, Clean Planet-programmet er ikke tilpasset disse to bruksområdene. Vennligst kontakt din lokale representant for Konica Minolta med hensyn til dette.

 

Prosess
 • Hvordan skal man pakke forbruksvarene og putte dem i innsamlingskassene?
  Vennligst begynn med å legge den medfølgende plastposen i kassen, deretter legger du den aktuelle forbruksvaren i plastposen. Vennligst legg alle forbruksvarene i kassen inntil hverandre og uten ytterliggere innpakning. Sørg for at tonerflaskene og kassettene er tomme. For maksimal beskyttelse av miljøet som del av Clean Planet-programmet kan du fortsette innsamlingen til kassen er helt full. Så bestiller du henting for én eller flere kasser – men sørg for at maksimumsvekten på 30 kg per kasse ikke overstiges. Før endelig lukking av kassen må du lukke plastposen godt og sette den trykkede returmerkelappen på toppen. Så plasserer du kassen(e) på bakkeplan for henting.
  Viktige tips om hvordan man samler inn kassene med forbruksvarer for skrivere i Clean Planet-programmet er også trykket direkte på kassene.
 • Hvilke type kasser finnes, og hvilke type er best for meg?
  Du kan bestille to ulike kassestørrelser i Clean Planet-programmene:
  Den lille kassen måler 60 cm * 40 cm * 30 cm.
  Den lille store kassen måler 60 cm * 40 cm * 60 cm.
  Dessuten tilbyr vi mindre selskaper muligheten til å returnere individuelle forbruksvarer for resirkulering. Legg den brukte forbruksvaren i kassen til den nye forbruksvaren, lag en merkelapp og fest den på kassen. Deretter tar du den med til leveringsstedet du velger.
  I noen land får store selskaper tilbud om muligheten til å pakke sammen åtte av de store kassene på en euro-pall (80 cm * 120 cm) som de framskaffer selv og får denne hentet.
  Vær oppmerksom på at ikke alle alternativene tilbys i alle land.
  Avhengig av størrelsen på selskapet ditt og oppbyggingen av Clean Planet-programmet i landet ditt kan du velge mellom de omtalte alternativene. Vi viser til følgende veiledning for å velge hvilken kassetype som passer best til behovene dine:
  Hvis du bruker mer enn 20 forbruksvarer per år, kan du bestille våre store kasser (60 cm * 40 cm * 60 cm).
  Hvis du bruker fra 5 til 20 forbruksvarer per år, kan du bruke våre små kasser (60 cm * 40 cm * 30 cm).
  Hvis du bruker mindre enn 5 forbruksvarer per år, kan du velge retur av enkeltenhet og et leveringssted i nærheten av deg; eller du kan bestille våre små kasser (60 cm * 40 cm * 30 cm) og innsamling med lengre perioder før bestilling av henting.
 • Hvorfor kan jeg bare se en enkelt/noen få kassetyper i utvalget mitt?
  Ikke alle alternativene for denne tjenesten tilbys i alle land. I tillegg til dette forbeholder Konica Minolta seg rette til å gjøre en forhåndsutvelgelse basert på størrelse av selskapene som deltar.
 • Kan jeg også bruke mine egne kasser?
  Vennligst bare returner kassene for Clean Planet-programmet som du kan bestille i denne nettportalen. Det er bare hvis du returnerer én enkelt forbruksvare for skriver, at du skal bruke emballasjen (utvendig eske) for forbruksvaren fra Konica Minolta. I så tilfelle kan du legge den brukte forbruksvaren i plastposen til den nye forbruksvaren for å unngå flekker fra gjenværende tonerrester i kassetten.
 • Hvordan skal jeg bruke Clean Planet-programmet for å påvirke miljøet mindre?
  Vennligst hjelp oss med å gjøre Clean Planet-programmet så miljøvennlig som mulig ved å stable brukte forbruksvarer så tett som mulig inntil hverandre i innsamlingskassene så de kan fylles helt. Dessuten kan du avtale henting av flere kasser samtidig, så du kan bidra til at det blir mindre utslipp fra transport.
 • Hvordan bestiller jeg tomme kasser og hvor lenge vil det ta før de leveres?
  Du kan bestille tomme kasser her på portalen for Clean Planet-programmet under 'Bestille tomme kasser'. Disse vil leveres til din beliggenhet innen fem arbeidsdager.
 • Hvordan kan jeg lage en avtale for henting av fulle innsamlingskasser?
  Du kan bestille tomme kasser her på portalen for Clean Planet-programmet under 'Bestille tomme kasser'.Du kan bestille henting mellom 5 til 14 arbeidsdager på forhånd.
 • Hva er maksimal vekt tillatt for fulle innsamlingskasser når de hentes?
  Når den hentes, kan innsamlingskassen for Clean Planet-programmet veie maks. 30 kg.
 • Hvem vil hente innsamlingskassene jeg har bestilt henting for?
  Vi samarbeider med ulike pakkeleveringstjenester og budservice i ulike land. Når du har bestilt henting, vil disse ta kontakt med deg eller sende en bekreftelse om datoen du har bedt om.
 • Må jeg være tilstede for levering og henting av innsamlingskassene?
  Når du bestiller levering eller henting av en kasse, kan du spesifisere kontaktpersonen i adresseopplysningene. Denne personen må være tilstede for å aksptere leveringen eller tilgang til hentingen. Uansett ber vi deg passe på at kontaktpersonen er informert om at kassene er tilgjengelig for henting på bakkeplan for å gi budet enkel tilgang til kassene.
 • Kan jeg avtale henting for mer enn én kasse av gangen?
  Du kan bestille henting for én enkelt kasse eller flere kasser. Men det er viktig at du spesifiserer korrekt antall kasser som skal hentes når du fullfører henteordren.
 • Når må jeg skrive ut en merkelapp?
  Bare hvis du deltar i vår tjeneste for 'Retur av én enkeltenhet' må du skrive ut en merkelapp, feste den på kassen og ta denne til leveringsstedet.
  Hvis du bruker vår leveringstjeneste for innsamling av kassene, ber vi deg bare om å skrive ut et enkelt ark med ordredetaljene, som vi sender deg via e-post, og om å legge det inni innsamlingskassen på toppen av plastposen.
 • Hvordan får jeg deltakerbeviset mitt?
  Du vil motta ditt individuelle deltakerbevis når du har returnert den første brukte forbruksvaren via Clean Planet-programmet.
 • Kan jeg lagre og administrere flere adresser eller beliggenheter?
  Ja, med adressefunksjonen har du muligheter for å administrere opptil 100 adresser for bedriften.
 • Vil jeg motta en e-postbrekreftelse etter jeg sender en bestilling?
  Så snart du har sendt en ordre via portalen, vil du motta en e-postbekreftelse. Dessuten kan du se alle ordrene via funksjonen for sporing av ordre.
 • Kan jeg også avbestille en ordre etter jeg har plassert den?
  Du kan avbestille henting opp til to virkedager før datoen du har bestilt. Helgen regnes ikke med. Du kan oppgi denne avbestillingen direkte i oversikten for ordre i Sporing av ordre. Hvis det er mindre enn 48 timer til hentedato, vennligst skriv avbestillingsmeldingen i kontaktskjemaet vårt.
  Ordre for levering av nye innnsamlingskasser kan ikke avbestilles.
 • Kan jeg se fullførte ordre og spore statusen min?
  I oversikten over ordrene i Sporing av ordre kan du se alle dine fullførte og åpne ordre.

 

Miljøansvar
 • Har Konica Minolta en miljøvernspolicy?
  Ja, vi har en miljøvernspolicy. Du må gjerne lese gjennom den på https://www.konicaminolta.no.
 • På hvilken måte støtter Konica Minolta miljøvern?
  Med den langsiktige strategien Eco Vision 2050, har Konica Minolta satt seg tre hovedmål for å beskytte miljøet:
  1. Redusere CO₂-utslippene gjennom produktets livssyklus med 80 % innen 2050 sammenlignet med 2005-nivået.
  2. Fremme resirkulering og effektiv bruk av jordens begrensede ressurser.
  3. Arbeide for å fremme gjenoppretting og bevaring av biologisk mangfold.
  Våre egne handlinger fokuserer på disse tre målene, og i tillegg strever vi etter å bidra til at våre kunder også når dem. Siden begynnelsen av 2018 har Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH for eksempel vært sertifisert som et klimanøytralt selskap. På samme vis tilbyr vi kundene våre tjenesten 'Klimanøytral utskrift'.
  Clean Planet-programmet er tilpasset til det andre målet i Eco Vision 2050, og tjener i første rekke beskyttelse av naturressursene og for reduksjon av søppel.
 • Hvorfor tilbyr Konica Minolta Clean Planet-programmet til kundene sine?
  For oss er det viktig å bidra til beskyttelsen av naturressursene og reduksjon av søppel, samt å støtte kundene våre i å gjøre det samme.

 

Lovgivning
 • Finnes det en juridisk bakgrunn for Clean Planet-programmet?
  De fleste av utskriftsdelene inneholder elektroniske komponenter og faller derfor under den nasjonale lovgivningen som regulerer elektronisk skrot og er basert på EU-direktivet WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2012/19/EU. Derfor kan disse forbruksvarene for skrivere ikke kasseres i restavfallet, men som elektronisk avfall, må det leveres til en egnet resirkuleringsaktør.
  Clean Planet-programmet fra Konica Minolta overgår de lovbestemte kravene for resirkulering av forbruksvarer for utskrift. Med Clean Planet-programmet tilbyr vi en avansert resirkuleringsløsning som er absolutt pålitelig med tanke på separat behandling av elektronisk avfall samt behandling av tonerpulver.
   
Resirkulering
 • Hva skjer med de returnerte forbruksvarene?
  Vi leverer alle returnerte forbruksvarer for skrivere til en toppmoderne resirkuleringsprosess som spesialiserer seg på forbruksvarer fra bildeindustrien. For mer informasjon om vår resirkulering kan du følge denne lenken.