Informasjon om Clean Planet-programmet

Clean Planet-programmet viser Konica Minoltas forpliktelse til bærekraftig utvikling og bevaring av jordens naturressurser. Med dette programmet gir vi en enkel og pålitelig løsning for beskyttelsen av naturressursene og reduksjon av avfall for å hjelpe kundene våre i å nå sine egne mål for en bærekraftig utvikling.

Clean Planet-programmet fra Konica Minolta ...

... dekker retur og resirkulering av forbruksvarer som er autorisert fra Konica Minolta. Ikke bare tonere kan returneres, men også fotoledende trommer, fremkallingsvæske, bildeenheter og andre forbruksvarer som er kjøp fra Konica Minolta. Bare forbruksvarer klassifisert som farlige, som visse UV-blekkbaserte forbruksvarer, kan ikke retuneres.

… samsvarer med brukernes plikt til å behandle elektronisk avfall på en bestemt måte (f.eks. WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment) og ikke kassere det i restavfallet (de fleste tonere og andre forbruksvarer fra Konica Minolta inneholder noen elektroniske komponenter).

… gir den mest avanserte resirkuleringen som er tilgjengelig – og sørger for gjenbruk av materialene i henhold til interessen av å beskytte naturressursene og unngå / redusere avfall.

… er forpliktet til en null-avfall-til-søppelfylling-policy. Resirkuleringsprosessen vår tillater ikke noen form for brenning av brukte forbruksvarer eller deler av dem. Bare svært små proporsjoner av materiale kan ikke resirkuleres til sekundært råmateriale. Det brukes istedenfor til energigjenvinning. Du finner mer informasjon om resirkuleringsprosessen og resultatene under delen for “Resirkulering”.

… tilbyr deg alternativ for enkel retur av dine brukte forbruksvarer via en automatisk bestillingsprosess gjennom portalen for Clean Planet-programmet. Det er ikke behov for at du ringer eller skriver e-poster.

… tilbyr muligheten til å lagre flere adresser for levering og henting av kasser, og velge en bestemt dato for henting for å tilpasse tjenesten til dine behov.

… viser deg ordrehistorikken for å tilby full åpenhet rundt aktivitetene dine.

… tilbyr deg et pålitelig og praktisk alternativ for å nå selskapets egne mål for en bærekraftig framtid for reduksjon av avfall og beskyttelse av ressursene og skape et ansvarlig  arbeidsmiljø for de ansatte, kunder og partnere.

… gir deg bevis på at bedriften din viser engasjement for bærekraftig utvikling: Konica Minolta vil sende deg et deltakerbevis for Clean Planet-programmet, som du kan vise til kundene dine, partnere og berørte parter.

Hvordan fungerer det?

  1. Hvis du ennå ikke er en registrert bruker av Clean Planet-programmet, kan du fylle ut dette registreringsskjemaet for å registrere at du deltar og få dine personlige tilgangopplysninger til portalen for Clean Planet-programmet. Hvis selskapet ditt ennå ikke har blitt godkjent for Clean Planet-programmet, kan du kontakte din representant for Konica Minolta-kontoer.
  2. Når du har mottatt tilgangsopplysningene, logger du inn på den beskyttede portalen der du kan bestille minst tre tomme innsamlingskasser i den størrelsen som passer for dine behov.
  3. Bare legg de brukte tonerkassettene eller flaskene og andre brukte forbruksvarer kjøpt fra Konica Minolta  i innsamlingskassen.
  4. Når innsamlingskassen er full, logger du på portalen for Clean Planet-programmet for å planlegge henting av kassen(e) på stedet på en dag som passer for deg. Hvis bedriften din er kvalifisert for tjenesten for retur av en enkeltenhet, kan du ta kassen med deg til et leveringssted i nærheten av deg.

Eco Vision 2050

Clean Planet-programmet bidrar til Eco Vision 2050 – Konica Minoltas langvarige plan for en bærekraftig framtid. Eco Vision 2050 består av tre hovedmål: å redusere CO2-utslippene i hele produktets livssyklus med 80 % fram til 2050, basert på 2005-nivået, arbeide for resirkulering og effektiv bruk av jordens begrensede ressurser og arbeide for gjenoppretting og bevaring av biologisk mangfold.